Form

Heure d'ouvertures - Openings uren :

Du/van : Lundi/Maandag au/tot Jeudi/Donderdag
8:30 - 12:00 / 13:00 - 16:00

Le/op Vendredi/Vrijdag
8:30 - 12:00 / 13:00 - 15:00

Fermetures exceptionnelles - Uitzonderlijke sluitingen :